ВАС отмени разпоредбата за максимална скорост по магистрала от 120 км/час в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата

ВАС отмени разпоредбата за максимална скорост по магистрала от 120 км/час в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата

През април 2022 г. тричленен състав на ВАС отмени разпоредбата, тъй като беше открито противоречие между текста от правилника и разпоредбите в закона, който се явява нормативен акт от по-висш ранг. Съгласно Закона за движение по пътищата разрешената максимална скорост на водачи категория „В“ по магистрала е до 140 км/час. Впоследствие обаче Министерският съвет обжалва решението пред касационен състав.

В случая е налице противоречие между оспорената разпоредба на Правилника и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, При противоречие между два акта от различна степен се прилага този с по-висок ранг, т.е. прилага се законът. В случая обаче се налага изрична отмяна на незаконосъобразния текст, за да не съществуват в правния мир разпоредби, които противоречат на закон и поради това да нарушават правата на гражданите. 

Върховните магистрати приемат, че с отмяната ще се осигури яснота и прозрачност по отношение изискванията към гражданите, както и по отношение правата и задълженията им във всеки един конкретен случай. Само по този начин ще бъдат спазени принципите на достъпност, публичност и прозрачност и предвидимост, посочват от пресцентъра на ВАС. 

Министерството на вътрешните работи (МВР) публикува на 13 април миналата година за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Чрез промените МВР предложи тогава по-ниска скорост по магистралите и по-високи глоби.

Източник: БТА


Дата: 16.01.2023