ВАС остави без разглеждане жалба на „Евролаб 2011“ срещу включването на ГКПП „Капитан Андреево“ в списъка с обекти от значение за националната сигурност

ВАС остави без разглеждане жалба на „Евролаб 2011“ срещу включването на ГКПП „Капитан Андреево“ в списъка с обекти от значение за националната сигурност

Постановлението е прието на основание чл. 41, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за Държавната агенция “Национална сигурност“. Съгласно разпоредбата, стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, се определят от Министерския съвет в единен списък и тези обекти и дейности са част от критичната инфраструктура на страната, напомнят от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че решението на МС е част от гарантирането на сигурността на страната. Според  Административно процесуалния кодекс (АПК), този вид административни актове не подлежат на съдебно обжалване. Следователно, жалбата на "Евролаб 2011" ЕООД е процесуално недопустима и не подлежи на съдебно обжалване, се казва в решението на ВАС.

Процесуалната недопустимост на жалбата обуславя и процесуалната недопустимост на искането за спиране на предварителното изпълнение, поради което също следва да бъде оставено без разглеждане. Определението по административно дело 10211 от 2022 г. може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Източник: БТА


Дата: 15.11.2022