В газовото хранилище Чирен ще бъде подписан днес договор за неговото разширение

В газовото хранилище Чирен ще бъде подписан днес договор за неговото разширение

"Булгартрансгаз“ и "Ю Джи ЕС Дрилигн Чирен“ ще подпишат договор за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "Разширение на капацитета на "ПГХ Чирен" - сондажен фонд", съобщават от "Булгартрансгаз".

От "Булгартрансгаз" изтъкват, че с това продължават стратегическите дейности за изпълнение на проекта за разширение на газовото хранилище, който ще подобри енергийната сигурност, ще обезпечи непрекъснатостта и сигурността на газовите доставки и ще повиши конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона. 

Документът ще бъде подписан в газовото хранилище Чирен днес от 12:30 часа. Поканени за участие в събитието са служебният министър на енергетиката Росен Христов, представители на изпълнителя на проекта, на международни компании от САЩ и Казахстан, както и Минно-геоложкия университет.

Източник: БТА