В 17:00 ч. изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават документи в ЦИК за участие в изборите на 2 октомври

В 17:00 ч. изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават документи в ЦИК за участие в изборите на 2 октомври

Приемането на документите се извършва в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, непосредствено до вход „Ларго“.

Според Изборния кодекс, за да участват в изборите, партиите и коалициите трябва да подадат заявление за регистрация и да представят списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията им. 

Заявлението трябва да бъде придружено от удостоверение за актуално правно състояние към датата на насрочване на изборите, образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ за внесен депозит, удостоверение за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, както и удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за ново регистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация.

Източник: БТА


Дата: 17.08.2022