Условията за бизнес в столицата коментира в БТПП кандидат-кмета Владимир Каролев

Условията за бизнес в столицата коментира в БТПП кандидат-кмета Владимир Каролев

София (PIA)– –

От страна на палатата присъстваха главният секретар Васил Тодоров и членовете на Управителния съвет към БТПП Лъчезар Искров, Андон Пиперевски, Йосиф Аврамов и Станимир Цоцов.

Двете страни размениха мнения по условията за бизнес в столицата, използването на европейските програми, възобновяемите енергийни източници и „зелените технологии“. Кандидатът за кмет Каролев представи виждания за отношенията между политиката и обществените институциите, които трябва да се основават на трите водещи либералистки принципа – свобода, свободен избор и равенство пред закона.

Бяха обсъдени темите за обработката и депонирането на отпадъците, транспорта и инфраструктурата в столицата. Представители на БТПП поискаха позицията на Каролев за изграждането на завода за изгаряне на боклук, който се строи край София. Според Каролев строежът на завод е неизбежен, но прибързан и към момента все още е икономически неефективен. За да се повиши ефективността от такива проекти, е необходимо активно взаимодействие между общината и бизнеса чрез практиката на публично-частно партньорство.

Кандидатът Каролев изтъкна, че не липсата на пари е проблем за общината, а нецелесъобразната им употреба в приоритетните за града точки. Срещата завърши със съгласие за следващи срещи по въпросите за развитие на столицата като необходимостта от активна зелена политика по отношение на сградния фонд и откритите площи на столицата, промени в начина на изчисляване на такса смет и концесионната политика на общината.

20/10/2011