Тютюневият град в Пловдив ще придобие статут на недвижима културна ценност