Цветан Симеонов поиска работодателите да изработват професионални стандарти за конкурентоспособност на българския работник

Цветан Симеонов поиска работодателите да изработват професионални стандарти за конкурентоспособност на българския работник

София (Пресклуб)

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна с Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика, – съобщи Пресслужбата на Палатата. Поводът беше разминаването между държавните образователни изисквания и необходимите на работодателите професионални стандарти за умения и квалификация. Това е свързано с острия проблем за конкурентоспособността на българския работник.

За да бъде българската работна сила адекватна на изисквания на модерния пазар на труда, е необходимо създаването на национални дългосрочни програми за непрекъсната квалификация – поне веднъж на всеки 5 години всеки да има възможност и мотивация да повишава своите професионални знания и умения.
В този смисъл БТПП, като най-голямата работодателска организация ще насърчи браншовите организации да вземат по-дейно участие във формулирането на адекватни изисквания необходими на предприемачите по отделните професии.

За работодателите, като потребители на постоянно повишаващи се изисквания към знанията и уменията на работниците и служителите това е процес без който не можем и час по-скоро ще трябва да чуем позицията по темата на министъра на образованието – каза Цветан Симеонов.

Коментирана беше още идеята на Балканския институт за използване опита на Обединеното кралство, където повече от 120 години работодателите организират периодично независимо оценяване знанията и способностите на работещите в близо 2000 професии в икономиката.

13:07 13/12/2010