Теглят в ЦИК номерата на бюлетините на партиите за изборите на 9 юни

Теглят в ЦИК номерата на бюлетините на партиите за изборите на 9 юни

Също с теглене на жребий ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, регистрирани от политическите формации и Инициативните комитети, в различните форми на предизборната кампания.

Тя стартира в нула часа на десети май. В надпреварата участват 20 партии и 11 коалиции.

До днес е срокът, в който Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за регистрираните кандидати за народни представители.

ЦИК определя условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите.

Комисията също така приема правила за обективно и справедливо отразяване от Българското национално радио и Българската национална телевизия  на проявите на кандидатите.

ЦИК одобрява споразумението между БНР, БНТ и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразумението се изпраща на Сметната палата. Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева обяви, че предизборната кампания стартира в нула часа на десети май.

Росица Матева допълни, че вече е подписано споразумението със Съвета за електронни медии, който ще извършва специализиран мониторинг.

Източник: БНР