ССБ подкрепя въвеждане на стандарта “абсолютна необходимост” при използването на оръжие и физическа сила от полицията

ССБ подкрепя въвеждане на стандарта “абсолютна необходимост” при използването на оръжие и физическа сила от полицията

СОФИЯ (PIA) — —

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България изразява категоричната си подкрепа на предложените промени в ЗМВР, свързани с въвеждане на стандарта “абсолютна необходимост” при използването на оръжие и физическа сила от полицията, – се казва в становище на Съюза на съдиите в България (ССБ).

В Становището на съдиите се казва още:

“Управителният съвет на Съюза на съдиите в България изразява категоричната си подкрепа на предложените промени в ЗМВР, свързани

– с въвеждането на забрана за използване на животозастрашаваща сила и оръжие за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, освен ако то не представлява опасност за живота и здравето на другиго;

– с въвеждане на стандарта “абсолютна необходимост” при използването на оръжие и физическа сила от полицията;

– със създаването на задължение да се преустанови употребата на оръжие незабавно след постигане на нейната законна цел;

– и със задължение за полицейските органи да вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени физическата сила и помощните средства;

– с правилото за предварително планиране на полицейските операции и тяхното контролиране в хода на изпълнението така, че всеки риск за човешкия живот и здраве да е минимален.

Убедени сме, че предлаганите промени са съществен реален принос за утвърждаване на ценността на човешкия живот и достойнство в България чрез поставяне на ясни граници за употребата на физическа сила и оръжие по време на полицейски операции и задържане на граждани.

Като съдии приветстваме законопроекта в тази му част и защото той съответства на практиката на ЕСПЧ, включително на осъдителните решения по български дела за полицейско насилие.

Предложените разпоредби ограничават обективно възможностите за компрометиране на наказателните процеси, доколкото ограничават основанията да се допусне съмнение, че участници в процесите са били малтретирани и събраните впоследствие при разпитите им доказателства не са достоверни.

Затова считаме, че ако тези предложения бъдат приети от Народното събрание и бъде осигурено последователното им прилагане на практика, положителният резултат ще бъде налице в съвсем кратък период от време. Ясната регламентация на правомощията на полицаите ще допринесе за повишаване на техния авторитет, за спокойствието и доверието на обществото. Ще доведе и до последователна и непротиворечива съдебна практика по дела с обвинение за полицейско насилие.

От името на УС на ССБ
Мирослава Тодорова – председател”

20:46  19/02/2012