Спадът на парниковите емисии в икономиката на България е един от най-големите в ЕС

Спадът на парниковите емисии в икономиката на България е един от най-големите в ЕС

В същото време обаче БВП на ЕС остава стабилен, регистрирайки дори малко увеличение с 0,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г., показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. икономическите сектори в съюза, отговорни за най-големите намаления на вредните емисии спрямо последното тримесечие на 2022 г., са доставката на електроенергия и газ (спад със 17,1%) и производството (с 3,1%), докато емисиите при домакинствата остават стабилни (без промяна).

През четвъртото тримесечие на 2023 г. емисиите на парникови газове са намалели в 22 държави от ЕС в сравнение със същото тримесечие година по-рано, като най-голям спад е регистриран в Естония (с цели 23,0%), България (понижение със 17,0%) и Финландия (с 9,0%), показва още данните на Евростат.

Трябва обаче да се има предвид, че през четвъртото тримесечие на 2023 г. единствено БВП на България е нараснал на годишна база (повишение с 1,6%), докато в Естония е отчетен икономически спад с 2,5%, а във Финландия - с 1,6 на сто.

В същото време увеличение на емисиите парникови газове в края на 2023 г. е отчетено в икономиките на Малта (повишение със 7,7%), Словения (с 5,6%), Кипър (с 2,3%), Словакия (с 1,7%) и Гърция (с 0,3%). Всичките тези пет страни членки на ЕС са регистрирали повишаване на БВП през последното тримесечие на миналата година: в Малта - с 4,3%, Словения - с 2,2%, Кипър - с 2,1%, Словакия - с 2,2% и Гърция - с 1,1%.

От всичките 22 членки на ЕС, за които се смята, че са намалили вредните си емисии в края на 2023 г., в 10 е регистриран и спад на БВП (Естония, Финландия, Швеция, Германия, Австрия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия и Люксембург). Унгария запази своя БВП на същото ниво като през последното тримесечие на 2022 г., като същевременно намали своите емисии на парникови газове.

Останалите 11 държави от ЕС (България, Белгия, Чехия, Дания, Италия, Испания, Франция, Полша, Португалия, Румъния и Хърватия) са успели да намалят вредните емисии, като същевременно са увеличили своя БВП.

Промяна на нивата на парникови емисии и на БВП в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Източник: БНР


Дата: 16.05.2024