Служебното правителство назначи седем нови областни управители

Служебното правителство назначи седем нови областни управители

Те ще ръководят областите Враца, Монтана, Разград, Смолян, Стара Загора, Шумен и Ямбол, като със същото решение са освободени досега заемащите длъжността.

От съобщението излиза, че Севджан Съдкъев, чиято оставка от Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол Народното събрание отказа да приеме, е назначен за управител на област Разград. 
Ето и информацията за новите областни управители, която пресслужбата на МС предостави:

Област Враца

За областен управител на област Враца е назначен Николай Николов. Той е финансист по образование. От 2023 г. е заместник областен управител на област Враца.

Преди това е работил шест години в същата областна администрация в сферата на административния контрол и регионалното развитие.

Област Монтана

Калин Хайтов поема поста областен управител на област Монтана. Досега той е заемал длъжността заместник областен управител в същата област.

Калин Хайтов е бил преподавател в професионалната гимназия "Проф. арх. Стефан Стефанов" в Монтана. Завършил е Русенския университет "Ангел Кънчев". 

Област Разград

За областен управител на област Разград е назначен Севджан Съдкъев. Притежава богат административен опит. Придобива образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Индустриален мениджмънт" от Русенския университет "Ангел Кънчев". 

Област Смолян

Румен Пехливанов е назначен за областен управител на област Смолян. Той е икономист по образование. Притежава дългогодишен управленски опит.

В периода 2001 г. – 2023 г. е бил кмет на община Рудозем, а между 2003 г. и 2007 г. – председател на Общинския съвет в същата община.

Област Стара Загора

За областен управител на област Стара Загора е назначен Методи Марков. Притежава образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Публична администрация" от Академията на МВР в София. 

Той е дългогодишен служител в системата на МВР. От 2011 г. до 2018 г. е зам.-кмет на община Мъглиж. 

Област Шумен

Бейнур Ахмед е назначен за областен управител на област Шумен. Близо 15 години работи в община Шумен, а от 2013 г. до 2015 г. е главен секретар на Областната администрация Шумен.

Завършил е ШУ "Епископ Константин Преславски".

Област Ямбол

За областен управител на област Ямбол е назначен Николай Костадинов. Той е с висше юридическо образование.

От 2023 г. е заместник областен управител на област Ямбол. Преди това, близо седем години е бил старши юрисконсулт в Инспекция по труда – Ямбол.

На 26 юни т.г. служебният кабинет назначи четирима нови областни управители – на Кърджали, Пловдив, Търговище и Хасково.

Източник: БНР