Седми ден са затворени за движение участъци от автомагистрала "Тракия" и Прохода на Републиката

Седми ден са затворени за движение участъци от автомагистрала "Тракия" и Прохода на Републиката

Основното им искане вече е оттегляне на Териториалните планове за справедлив преход и нови преговори по точките от споразумението. 

Протестът започна в петък, 29 септември, сутринта и продължава и към този момент.

След гласуваното от Народното събрание вчера решение във връзка кък споразумението между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор "Енергетика", сключено на 3 октомври 2023 година, миньорите и енергетиците, блокирали пътни артерии в област Стара Загора обявиха решението си, че няма да прекратят протеста си

С приетото от парламента решение се възлага на Министерския съвет продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и започване на процедура за поддържане необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвременни диспечируеми електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход. Срокът е до 31 декември 2023 година.

Източник: БТА