Румен Радев: Създаването на института INSAIT успя да обедини усилията на четири правителства

Румен Радев: Създаването на института INSAIT успя да обедини усилията на четири правителства

Институтът е с име INSAIT и българското правителство ще го финансира със 170 милиона долара през следващите 10 години. Инвеститори в проекта ще бъдат водещи компании като Amazon, Google и Deep Mind.

Институтът има и голямата подкрепа на българския технологичен център. Държаният глава Румен Радев отбеляза, че създаването на Център за изкуствен интелект INSAIT обединява усилията на много правителства.

"INSAIT постигна, на практика, невъзможното за българската съвременна политическа действителност. Успя да обедини усилията на четири правителства - две редовни, две служебни, които постигнаха единство в името на висока национална цел. И много важна приемственост. Ако създадем още няколко такива института, ще имаме и една много по-благотворна политическа среда в България. На добър час", каза президентът.

България има потенциал и трябва да се развива като водещ изследователски и научен център в областта на високите технологии. Задачата не е лесна, изисква обединяването на много институции, на усилията на академичните среди и на цялото ни общество.

INSAIT е блестящ пример как личност със своите дълбоки познания, професионален авторитет, визия за бъдещето и огромна енергия може да промени хода на историята не само за една страна, а за цял регион“, отбеляза държавният глава и изрази признателност за неуморния труд към проф. Мартин Вечев, създател на INSAIT и професор в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих, водещ учен в света на компютърните науки и изкуствения интелект.

Източник: БНТ