Равносметката: За 9 години "Гората.бг" засади 1,5 милиона дървета в цялата страна

Равносметката: За 9 години "Гората.бг" засади 1,5 милиона дървета в цялата страна

Последната акция по засаждане на дървета е проведена между Ямбол и Сливен, край село Камен. В рамките на един доброволци са успели да засадят 5 000 плодни дръвчета.

В акцията са се включили 130 доброволци.

Според хората това е правилният начин за възпитаване на младото поколение, за една чиста и красива България.

В специално създаденото приложение "Защити гората" всеки, който види незаконни сечи или има съмнения за злоупотреби в гората, може да подаде сигнал. Всеки трети сигнал води до наказание и отива в Изпълнителна агенция по горите, където се разглежда от професионалисти, допълва Никола Рахнев.

Източник: БНТ


Дата: 22.11.2021