Расте цената на земята в Североизтока

Расте цената на земята в Североизтока

 Тя добави, че "цената на декар в област Русе сега е между 2300 и 2500 лева. В момента има търсене, но никой не продава. Собствениците предпочитат да взимат рента. "Хората, които имат спестявания, предпочитат да ги вложат в земи, за които у нас не се плаща и данък", поясни Василева.

"Инфлацията се отразява на земеделската земя в Силистренско и средната цена на декар вече е около 3500 лева. Това е една от най-високите цени в България", каза за БТА председателят на Областния съвет на земеделските кооперации в Силистра Боян Димов. Според него цената на земята е изкуствено завишена, защото при настоящите цени на продукцията тя не може да се изплати като инвестиция.

"Средната цена на земеделската земя в област Разград през 2021 година е 1254 лева за декар, според данни на Националния статистически институт", коментира Даниела Данаилова, началник на отдел „Статистически изследвания – Разград“ към Териториалното статистическо бюро – Север. Тя уточни, че анализът за 2022 г. все още не е готов. Между 29 и 138 лева на декар е рентата на земеделската земя в област Разград. "Средното годишно рентно плащане за един декар ниви за стопанската 2022-2023 г. в региона е определено въз основа на данните, предоставени от общинските служби по земеделие", каза за БТА директорът на Областната дирекция „Земеделие“ в Разград Иван Борисов.

В Търговище има ръст на цените както при търгуването, така и при рентата. Но въпреки това областта е на 14-то място по цени на сделки с ниви и на 12-то място по цени на рентите в страната. Най-висока e цената на сделките с ниви в община Попово - 1255 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в община Омуртаг - 440 лв. на декар.

Източник: БНР

Дата: 20.02.2023