Проверка на състоянието на старите гори у нас

Проверка на състоянието на старите гори у нас

Агенцията по горите, съвместно с природозащитната организация WWF България, организират проверка на състоянието на  старите гори у нас.

Вековните гори са последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека, и у нас те са не повече от 4% от всички гори . Днешната проверка, в която ще се включат и журналисти , ще бъде в парк Витоша.

Вековните гори в България са около 150 000 хектара и пазят уникални примери за естествените процеси в природата. По време на проверката експерти и журналисти ще проследят на терен характеристиките на горите във фаза старост.

Ще наблюдават биотопни дървета, които осигуряват местообитание за другите живи организми.

Заради постиженията си в защита на българските стари гори в мрежата "Натура 2000" през миналата година страната ни беше отличена с европейската награда в Брюксел.

Опазването на последните стари гори е важно, защото повечето стари гори в България губят значението си. Превръщат се в стопанисвани и в тях започва дърводобивна дейност.

Така старите гори биват лишавани от шанса да бъдат своеобразен "Ноев ковчег" за близо 30% от горските видове и организми, които са изчезнали в стопанските гори.

Източник: БНР


Дата: 20.07.2021