Проект за подобряване на средата и развитието на деца от нула до три години, живеещи в бедност, започна „Клуб на нестопанските организации“

Проект за подобряване на средата и развитието на деца от нула до три години, живеещи в бедност, започна „Клуб на нестопанските организации“

Проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от нула до три години, живеещи в бедност, започна сдружение „Клуб на не стопанските организации“. Това съобщиха от пресцентъра на Националната мрежа за децата. 

Инициативата на сдружение „Клуб на не стопанските организации“ ще продължи до края на 2023 година. Фокус на проекта са децата и семействата в ромската общност, тъй като те са непропорционално засегнати от всички рискови фактори, свързани с бедността, които оказват негативно влияние върху здравето и развитието на децата от най-ранна възраст, посочват от Националната мрежа за децата. Проектът се финансира от фондация „Отворено общество“, Лондон, с посредничеството на Тръста за социални алтернативи, София.

Чрез инициативата ще се работи в три основни направления. Първата дейност цели мащабна кампания за популяризиране на променената Наредба 26, така че повече бременни жени да научат за достъпа до здравни грижи. Второто направление включва дейности, насочени към сигурна и безопасна семейна среда, осигуряване на достъп до лекарства за всички деца от нула до три години, подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на Националната програма за пълноценно хранене на децата от нула – три години, както и разкриване на интегрирани услуги и програми за изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст. 

В третото направление от проекта ще попаднат дейностите, свързани с утвърждаване и развитие на коалицията от граждански организации, включени в мрежата „С грижа от 0 до 3“, в която към момента членуват 11 организации. Коалицията ще бъде подкрепена в разработването и изпълнението на обща застъпническа стратегия за въвеждане на системни промени за подобряване на майчиното и детското здраве и развитие в ромската общност.  

През ноември 2022 г., в интервю за БТА директорът на фондация „За Нашите Деца“ д-р Иванка Шалапатова каза, че близо 40% от децата в България са в риск от социално изключване или бедност. Рискови групи са бездомните или живеещи в тежки жилищни лишения деца, тези с някакви увреждания, с проблеми в психичното здраве, обясни Шалапатова. По думите и застрашени са и децата с малцинствен етнически или мигрантски произход, както и тези, живеещи в алтернативна грижи и несигурна семейна среда.

Източник: БТА