Призив за бързо въвеждане на депозитна система внасят в МОСВ екозащитници

Призив за бързо въвеждане на депозитна система внасят в МОСВ екозащитници

Ще има змей от бутилки, кенчета, банкноти, който символизира огромната ежедневна загуба на рециклируеми материали и обществени средства поради неефективното разделно събиране в България.

Възвръщаемият депозит* е един от най-ефективните инструменти за предотвратяване на замърсяването на океаните и околната среда с пластмаса, аргументират се организаторите. Възвръщаемият депозит може да ограничи броя на контейнерите за напитки, които попадат в морето с до 40%.

С помощта на възвръщаемия депозит се постигат най-високите нива на разделно събиране – около 90% в Европа.

Исканията в призива са:

  • Бързо въвеждане депозитна система за опаковките за напитки от стъкло, метал и пластмаса.
  • Определяне на задължителна национална квота за опаковки за напитки, които се пълнят и използват многократно, от най-малко 50% до 2030 г.
  • Разширяване на системите за възвръщаем депозит за чаши и кутии за храна за многократна употреба – например по време на събития и фестивали, както и в ресторанти и кафетерии.

В МОСВ ще бъде предадена и подписката в подкрепа на исканията, в която са участвали близо 5 хиляди българи.

Източник: БНР