Правителството ще одобри бюджета на фонд "Сигурност" на електроенергийната система

Правителството ще одобри бюджета на фонд "Сигурност" на електроенергийната система

Правителството ще одобри днес бюджета на фонд "Сигурност" на електроенергийната система за тази година.

Очаква се министрите да приемат и новата наредба, която ще определи критериите за енергийна бедност и статута на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия.

От държавата след либерализацията на пазара на ток за битовите абонати ще бъдат подпомагани домакинства, които след плащане на сметките си за енергия, разполагат с доходи равни или под прага на бедност, както и уязвимите групи - самотни възрастни хора, хора с увреждания, социално слаби и тези, които получават целеви помощи за отопление.

При определянето на енергийно бедните домакинства, освен доходитe, ще се вземат предвид и енергийните характеристики на жилището, и базовото потребление на енергия.   

Източник: БНР


Дата: 29.11.2023