По усмотрение на главния секретар – стенограма от заседанието на 16 ноември 2011 г.

По усмотрение на главния секретар – стенограма от заседанието на 16 ноември 2011 г.

Симеон Дянков: От юни 2010 г. вече шестнадесет месеца работи Съветът за административна реформа, за да стигнем до подготовката на тези наредби. Те са две. Едната е за оценяването на служителите в държавната администрация, другата е за заплащането им, свързано, разбира се, с този нов вид оценяване. Това е между другото практиката в Холандия.

Оттам сме взели тази част от модела. Оценките ще са еднакви от влизането на тази наредба, която ще е или от януари, или малко по-късно в началото на следващата година, когато успеем да приложим всички правила. Тук има и няколко промени в закони, които веднага ще влязат в парламента.

Заплащането за първи път ще се прави по еднакъв начин, с еднакви таблици съобразно опита, годините на работа, съобразно какви езици знаеш, колко си учил и досега с какво си се занимавал. Заложили сме и над 60 промени в закони, които са специфични за различните министерства, за да се уеднаквят.

С това изравняване се дава една база не само за равенство, а и за много по-големи възможности за стимулиране на най-добрите.

Събираме на едно място примерно системата на клас. Ако си работил по-дълго време, автоматично получаваш повече пари. Сега това се вкарва в основната заплата, не се губи.

Изключваме две групи: дипломатите, където допълнителна таблица ще влезе, и силовите организации – МО и МВР, за които още една година ще се работи, понеже има много специфики.

Извън тези две изключения всички останали и в централната власт, и в местната власт, които са държавни служители, а не са избрани, вече ще се оценяват и ще им се заплаща по една схема, като на най-високото ниво в тази схема ще бъде главният секретар в различните министерства, главният секретар на Министерския съвет, по когото ще се равняват всички – той ще има най-голямата заплата в държавната администрация. Направили сме шест категории, в които сме дали сме големи възможности за стимулиране на служителите по усмотрение на съответните главни секретари.

Също се дава възможност за по-добро заплащане в местната власт. Сега например заплащането на кмета на София е на ниво зам.-министър. С тази наредба предлагаме то да е на ниво вицепремиер, а на кметовете на другите големи градове да е на ниво министър.

Важно е това да се каже, че от сегашната база на никого няма да му е намалено заплащането. Просто правим сега една база и от нея с възможностите на бюджета ще се увеличават доходите и заплащането.

Нона Караджова: Искам да поздравя колегите, които са работили по тази тема, от всички министерства и специални поздравления на министъра на финансите, който персонално се ангажира с една наистина голяма реформа.

Бойко Борисов: И мен. Защо ме пропускате в поздравите? Само като има ядове, идвате при мен, а като има поздрави, ме няма. Това не е ласкателство, да кажеш “благодаря”, става му приятно на човека.

Нона Караджова: Да, благодаря ви, че сте избрали министър Дянков, който направи тази реформа в заплатите.

От стенограмата на правителственото заседание на 16 ноември 2011 г.