План за намаляване на административната тежест ще разгледа Министерският съвет в оставка

План за намаляване на административната тежест ще разгледа Министерският съвет в оставка

В дневния ред е проект на решение за процедура за избор на превозвач за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт.

Министрите в оставка ще разгледат изменение в Стратегията за превенция на престъпността (2021-2030 г.), приета през 2022 година.

Кабинетът в оставка ще обсъди отпускането на допълнителни разходи по своя бюджет, както и по бюджетите на Министерството на външните работи и Министерството на културата.

Очаква се правителството в оставка да одобри Проект на Закон за допълнение на търговския закон и на Закона за индустриалните паркове.

Източник: БТА


Дата: 27.03.2024