Окончателно: Депутатите въведоха данък за берачите на диворастящи гъби и плодове

Окончателно: Депутатите въведоха данък за берачите на диворастящи гъби и плодове

Данъкът за бране на гъби и горски плодове, включително и трюфели, с изключение на лечебните растения, ще засегне близо 30 000 регистрирани в дейността.

Доходите ще се облагат еднократно, като алтернативният данък ще е в размер на 30 лв. за всеки месец, през който се берат гъбите и плодовете.

Депутатите свалиха от 5000 на 1000 лева прага за деклариране на командировъчните след редакционна поправка на Мартин Димитров от ПП-ДБ, който обясни:

"Това не са разходите за хотели, това са дневните пари, които командированите служители получават. И идеята е да има някакъв праг, тоест да не бъдат всички командировъчни - пътувал човекът веднъж годишно примерно или два пъти годишно, но се подават към НАП данни за съответната командировка. Няма смисъл от такова подаване на данните".

С други текстове мнозинството въведе ново данъчно облекчение за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, при което със сумата от получените от тях субсидии да могат да намалят сумата от годишни данъчни основи, но не повече от 100 000 лева.

Депутатите отхвърлиха предвидената възможност за връщане на ДДС на физическите лица до 100 лева при регистриране на касови бележки.

Не беше подкрепено предложението на БСП за освобождаване от данък на доходите от трудови правоотношения на ненавършилите 26 години.

Не мина и предложението на "Има такъв народ" 10% от данъците на физическите лица, които постъпват в общините, да остават в местния бюджет. 

Парламентът прие на второ четене и освобождаване от акциз домашната бира, при условие, че няма да се продава.

В момента ставка за такова облагане няма, което прави производителите на домашна бира за лични нужди закононарушители.

Източник: БНР