Нестабилността и кризите се отразяват и на изсветляването на икономиката, заяви председателят на АИКБ

Нестабилността и кризите се отразяват и на изсветляването на икономиката, заяви председателят на АИКБ

Сивата икономика ощетява фиска, тя е предпоставка за нелоялна конкуренция и често граничи с недобри условия на труд, които допълнително ощетяват и работниците, лишавайки ги от социални права, пенсии, болнични, каза Велев.

Той изтъкна, че нестабилността и кризите се отразяват и на изсветляването на икономиката. Да си пожелаем занапред стабилно управление с четиригодишна реформаторска програма, което да извърши необходимите реформи, каза Велев.

Той цитира последни данни за дела на сивата икономика в България - около 21,5 на сто, и посочи, че стремежът трябва да е към постигане на средните за Източна и Южна Европа стойности от 15 на сто.

Всички тук имаме за кауза с това, което се занимаваме, да изсветлим икономиката на България, защото това е единственият път, по който ще можем да живеем в по-нормално общество, с по-нормални доходи, където има правила, които се следват и което води до просперитета, за който говорим, но понякога не всички искаме да платим цената за него, каза кметът на Столична община Васил Терзиев.

Асоциацията на индустриалния капитал в България връчва за единадесети път наградите "Икономика на светло" за 2023 г. Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. 

Призът "Икономика на светло" за 2023 г. е в три категории.  

Кметът на Столична община Васил Терзиев обяви победителя в първата категория - "За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата". Призът получиха Божидар Божанов (народен представител от ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България") и група народни представители. Отличието е за промените в Кодекса на труда, стартиращи прехода от хартиена към електронна трудова книжка.

Васил Велев връчи отличието във втората категория – "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция", на управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. Това е признание за институцията БНБ и за работещите в нея, каза Радев и изтъкна значимостта на това признание, което идва от представители на бизнеса - най-градивната, по думите му, част от обществото, която се справя "толкова добре при толкова трудни условия". Радев изрази увереност, че с общи усилия ще бъде реализиран успешно европейският проект на България.

Наградата за БНБ е за твърдия й курс към въвеждане на еврото в България: посредством провежданата политика Централната банка работи за ускоряване на въвеждането на еврото в страната, както и за повишаване на информираността и разбирането за ползите от това. Работи за засилването на надзора и подобряването на стабилността на банковия сектор, на макропруденциалната рамка, на рамката за несъстоятелността, засилване на рамката за борба с изпирането на пари и модернизиране на управлението на държавните предприятия. БНБ има ключова роля за подготовката и въвеждането на еврото като официална платежна единица в България, посочиха организаторите.

В категорията "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика" бе отличена Българската телеграфна агенция (БТА) и Кирил Вълчев, генерален директор на Агенцията. БТА отразява безпристрастно и точно всички новини, свързани с усилията за ограничаване на сивата икономика, но много по-важно е, че през последните три години, с новата редакция "Икономика", БТА изважда на светло добрите и силни страни на българската икономика, като назовава с имената им фирмите, техните продукти, а не каквато практика за съжаление продължава да доминира в българските медии - имена на фирми и продукти да се споменават, само ако е платено за реклама или е свързано с нещо лошо, каза Вълчев. БТА изважда на светло успехите и добрите страни на българската икономика, заяви генералният директор на Агенцията.

Отличието за БТА е за добросъвестно, безпристрастно, обективно, пълно, точно, достоверно, навременно и етично представяне на икономическа информация от страната и чужбина, както и за сформирането (от 1 октомври 2021 г.) на дирекция "Икономика" като част от новата стратегия на БТА и за нейната постоянна работа за повишаване на прозрачността.

Източник: БТА


Дата: 26.03.2024