Народното събрание ратифицира споразумение за финансов принос между България и ЕС по програма InvestEU

Народното събрание ратифицира споразумение за финансов принос между България и ЕС по програма InvestEU

Целта на Споразумението е да се определят партньорите по изпълнението, условията за сключване на гаранционно споразумение между тях и Европейската комисия, както и да се определят конкретните ангажименти на страните във връзка със сроковете и изпълнението на финансовите условия за провизиране и реда и условията за използване на средствата по раздел „Държави членки“ от Регламента за InvestEU.

Не се предвижда да възникнат финансови ангажименти за Република България, тъй като предоставянето на финансов принос за провизиране на Гаранцията от ЕС се осигурява от ресурсите, договорени за България от фондовете при споделено управление, във връзка с одобрения ресурс по “Споразумението за партньорство“, както и от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Резултатът, който се очаква да бъде постигнат с приемане на споразумението, е включването на България по Програмата InvestEU.

Ние се отказваме от повече от половин милиард лева, коментира депутатът Димо Дренчев от „Възраждане“. Според него 300 млн. лв. ще са отклонени от ПВУ и ще отидат като банкови гаранции за проекти, които не биха били финансирани по друг начин. 

Източник: БТА