„Напоителни системи” е в критично финансово състояние

„Напоителни системи” е в критично финансово състояние

„Напоителни системи” е в критично финансово състояние, установи Сметната палата. Според проверката размерът на задълженията на държавното дружество е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

За 60 на сто от язовирите и 29 на сто от имотите си дружеството „Напоителни системи“ не притежава документи за собственост, е установила още проверката на Сметната палата. Тя е извършена за 2018 и 2019 година.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието, храните и горите на извършени разходи през предходни периоди за изпълнението на възложени дейности по обществената услуга.

Това поражда съществен ликвиден проблем на дружеството, като затруднява дейността и влошава финансовото му състояние. В същото време дружеството е много задлъжняло.

Проверката е установила още много голямо отклонение от данните за подадена вода поради липса на модерни измервателни уреди, което води до големи загуби.

Също така няма ефективен контрол на обществените поръчки, както и регистър на имотите.

Сметната палата припомня, че е направила препоръки към земеделското министерство още през 2010 година по някои от проблемите.

Източник: БНР


Дата: 15.09.2021