Над 12,5 милиарда лева са разходите за пенсии за първите десет месеца на годината

Над 12,5 милиарда лева са разходите за пенсии за първите десет месеца на годината

Към 31 октомври общият размер на отчетените приходи към бюджета на ДОО е 8 милиарда и 156 милиона лева. Сумата представлява 84,3 процента изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 718 милиона лева повече в сравнение със същия период на 2021 година.

Общо отчетените разходи възлизат на 14,5 милиарда лева, което е 79,9 на сто от заложените в плана за годината. Разходите са с 1,3 милиарда повече в сравнение със същия период на миналата година. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии - 12 милиарда и 566 милиона лева, което е 81% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за десетте месеца на годината са с 15,1% повече спрямо същия период на 2021 година, отчитат от НОИ.

Общо 742,9 милиона са раздадените „ковид добавки“ от по 60 лева за всички пенсионери.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,9 млн. лева. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,6 милиона лева. За изплащане на т.нар. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,3 милиона лева, сочи отчетът на НОИ.

Следващата по значимост и големина група разходи от бюджета на ДОО са за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 октомври изплатени средства са в размер на 1 милиард и 721 милиона лева. 

Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

В края на септември разходите за пенсии бяха с над 1,4 милиарда повече в сравнение със същия период на миналата година.


Дата: 15.11.2022