МС – заседание – 25 януари – (стенограма)

МС – заседание – 25 януари – (стенограма)

ПАЗАРДЖИК — 27 Jan (PIA) — —ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет на 25 януари 2012 г.

(Стенографски запис!)

Заседанието започна в 11.00 ч. и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 5

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за отпускане на пенсия на Александър Александров за особени заслуги към държавата и нацията

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител е министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, става въпрос за Александър Александров, който е с присъда от 5 март 1985 г. Върховният военен съд на Социалистическа федеративна република Югославия го осъжда като български гражданин, роден е 1945 г., на 12 години лишаване от свобода по повдигнато обвинение за шпионаж в полза на България, подготовка на терористичен акт и т. н. Задържането и осъждането на Александров става във времето, когато най-агресивните сили на Съюза на Федеративна република Югославия въвеждат антибългарска пропаганда, с която да се докаже, че България е терористична страна и поддържа международен държавен тероризъм. Както и по време на процеса, така и по време на изтърпяването на своето наказание Александров открито е защитавал българските национални интереси, като по този начин е предотвратил политическа атака срещу България. В тази връзка, предвид гореизложеното, на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерски съвет предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Александър Александров, считано от 1 февруари т. г. Съгласувано е с отделните министерства. Отдавна сме проучвали този въпрос и смятаме, че господин Александров има необходимите заслуги за това.

БОЙКО БОРИСОВ: Знаете случая. Мисля, че това е справедливо.

Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за избиране на председател на Икономическия и социален съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител е министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: На всеки четири години, господин министър-председател, се прави такъв избор и по предложение на Министерски съвет се предлага на парламента да избере председателя на Икономическия и социален съвет. На този пост досега е бил професор Дулевски, който е ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита” в Университета за национално и световно стопанство. Доказа се като човек, който умее добре да работи с гражданското общество, с бизнеса и предлагаме за следващия четиригодишен мандат Министерски съвет да предложи на парламента да приемат кандидатурата на господин Дулевски.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Постановление за допълнение на Постановление №85 на Министерски съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител е заместник министър-председателят и министър на финансите.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, аз имам коментар по отношение на тази точка. Както трябва да има екипна работа, така трябва да е ясно и кой конкретно каква отговорност носи. С това предложение се предполага двамата заедно с колегата Дянков да отговаряме за едно и също нещо. Не съм съгласен с това, най-малкото предвид факта, че в няколко предишни постановления на Министерски съвет е уредено ясно кой отговаря за кохезионната политика пред Европейската комисия и мисля, че до момента няма никакви поводи за оплакване от работата ми нито от България, нито от страна на ЕК. Колегите от Министерството на финансите никога не са държани встрани, напротив, виждам възможност те да бъдат подпомагащо ведомство, но разделянето на отговорността между двамата с колегата Дянков е неприемливо и би предположило разнобой в един момент.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тук идеята е следната. Преговорите по кохезионната политика са част от общите преговори за бюджета на Европейския съюз и се водят в Съвета по икономически и финансови въпроси ЕКОФИН. Така че в крайна сметка финансовият министър – този, следващият, по-следващият – са тези, които водят преговорите. От тази гледна точка ние не казваме, че ние трябва да сме единствените, просто казваме, че заедно с Вас, а е явно, че в рамките на сегашния програмен период, а може би и на следващия така се надяваме да бъде, министър Дончев ще бъде основното лице, което ще се занимава от българска страна с тези въпроси. просто защото и Националният фонд е в Министерството на финансите, ЕКОФИН решава, смятам, че е редно, поне и по-важно е, че експертите в Брюксел смятат, че е редно, двамата министри да имат тези отговорности.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Аз по никакъв начин не възразявам по отношение на въвличането на Министерството на финансите, но двама да носят отговорност за едно и също нещо едновременно, според мен не е добър вариант. По същия начин стоят нещата по отношение примерно на общата селскостопанска политика и по отношение на рибарската политика. Там си има секторни ведомства и не е приемливо единствено Министерството на здравеопазването да носи отговорност на преговорите, свързани с тези политики.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е друга тема.

Приемаме точка 7 на вносител. Да се изчисти това до следващия Министерски съвет.

Точка 8

Доклад относно възлагане координацията на инструментите за финансов инженеринг на многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на Европейския съюз на министъра на финансите

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, коментарът ми е абсолютно същият. Финансовият инженеринг е само един от инструментите, с които се работи с европейски средства, наред с грантовите схеми и други инструменти. Определянето на Министерството на финансите като институция, отговорна за финансовия инженеринг, би довело до загуба координация най-малкото, пък и най-голям опит към момента с финансовия инженеринг има друго ведомство, не и Министерството на финансите. Според мен, координирането на финансовия инженеринг трябва да бъде част от общата координация. Разбира се, колегите от Министерството на финансите ще бъдат въвлечени, ползвани при всички инструменти, свързани с финансовия инженеринг, но според мен не бива да се създава втори център на координация специално по отношение на тези инструменти.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тук не е въпрос на координация. Тук е въпрос кой министър в крайна сметка отговаря пред Европейския съюз и Европейската комисия за това и понеже това е в Съвета ЕКОФИН е явно, че финансовият министър не само на България, а на всички държави от Европейския съюз, в крайна сметка е този, който изразява мнението на държавата си. В България имаме различна структура, тя работи много добре по европейските фондове, така че министър Дончев и неговите експерти ще продължат да вършат и да бъдат главните действащи лица по това, но те няма как да влязат в Съвета ЕКОФИН. Просто това са финансовите министри. От тази гледна точка, за да е ясно и в Европейския съюз, че няма разминаване, предлагаме това. Иначе в България сме съгласни с предложенията досега на министър Дончев и с бъдещите му предложения, че координацията се извършва от него и неговия екип. Това е по-скоро формалност, за да може да е ясно кой представя страната ни пред ЕКОФИН.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: По отношение на това кой представя страната ни пред ЕКОФИН няма никакви съмнения, но по тази логика в ЕКОФИН се коментира и социална проблематика, и икономическа проблематика. Това не би могло да доведе до промяна на конфигурацията в България.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В ЕКОФИН се коментира само бюджет. Това са бюджетни теми, финансови теми. Финансовият министър отговаря за финансовите теми във всички държави, включително и в други държави от Европейския съюз, които имат министри, които отговарят по еврофондове и т. н.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво е притеснението, Дончев?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Принципното притеснение по отношение на точка 7 и по отношение на точка 8 е да не се предизвика разнобой. Има два източника, примерно, на координация, които дават становища и в един момент тук, в България, още по-лошо е в Брюксел да се стигне до извода, че идват разнопосочни сигнали от държавата България.

БОЙКО БОРИСОВ: Това просто не може да се случи поради простата причина, че в този кабинет има министър по еврофондовете, който се казва Томислав Дончев и пред мен и правителството носи цялата отговорност за координация, действия и всичко останало. С тези две решения ние казваме така: В ЕКОФИН министърът на финансите има право и може да защитава тази наша позиция.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, не би било проблем, ако говорим само за отношенията между мен и колегата Дянков. Аз претендирам и той ще го потвърди, че заедно с него имаме брилянтна координация по отношение на всички въпроси.

БОЙКО БОРИСОВ: А какъв е проблемът?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: И двете постановления на Министерски съвет овластяват експерти тук, в Брюксел, които, за разлика от брилянтната координация между мен и колегата Дянков, не мога да гарантирам, че ще има такава на всички нива.

БОЙКО БОРИСОВ: Като няма, ще ги сменя. Ще дойдеш при мен и ще кажеш: Експертът Х, У и Z не изпълнява това, което ние сме взели като постановление, с цел подобряване на работата. Кандидати за експерти, особено в чужбина, толкова много има! В момента, в който забележиш подобно нещо, идваш при мен. Ние централизираме и искаме да създадем максимално по-добра координация. Въобще няма спор по твоята дейност, че си я вършиш много добре. Много съм доволен. Оценките са прекрасни. Не знам кое те притеснява. Ако нас ще ни притеснява някой служител, че саботира дейността, виждаш колко бързо става.

Приема се.

Точка 10

Проект на Решение за освобождаване изискването за виза на граждани на Република Турция, притежатели на специални (зелени) паспорти.

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми министър-председател, уважаеми колеги, в изпълнение на един от приоритетите на правителството предлагам Министерски съвет да приеме решение за освобождаване от изискването за визи на гражданите на Република Турция, притежаващи специални или т.нар. зелени паспорти. Този акт е в унисон с писмото на комисаря по вътрешни работи на Европейския съюз Сесилия Малстрьом и Щефан Фюле, комисар по разширяването, до вицепрециера Цветанов и до мен относно предоставянето на някои практически визови улеснения за турски граждани. Искам да поясня, че към момента на основата на двустранната ни визова спогодба между България и Турция българската страна предоставя безвизов режим само на притежателите на дипломатически и служебни паспорти на Република Турция. Всички останали страни-членки на Европейския съюз, с изключение на Кипър и Португалия, са се освободили от изискване за виза и турските граждани, притежатели на специални паспорти. Тези специални паспорти се издават основно на бивши държавни служители и хора, които не представляват миграционен риск за страната ни. Сигурен съм, че това решение ще помогне за засилване както на туристопотока към България, особено от град като Истанбул, който е огромен потенциал за страната ни със своите 22 милиона жители, така и ще засили бизнес контактите между нашите две държави.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 14

Проект на Решение за изключване от горския фонд при промяна на предназначението на поземлени имоти – частна държавна собственост , и собственост на „Национална електрическа компания” ЕАД, представляващи гори и земи, разположени в землището на с. Лясково, град Девин и с. Михалково, община Девин, необходими за обект „Изместване на съществуващ път № ІІІ-868, Девин – Михалково от км 41+780 до км 59+408) (км 61+735 по новото трасе) – ІІ етап.

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, това е прословутият път до „Цанков камък”. Решаваме и този проблем.

БОЙКО БОРИСОВ: Как са го строили?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Построили са го без да променят предназначението.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Това е, както споменах, сега почваме първо да променяме предназначението, оттам ще се отчуждава, ще се оформя документация и т.н.

БОЙКО БОРИСОВ: Става въпрос за близо 300 милиона, без да си подготвят трасето. Точната дума е незаконно строителство. Ако трябва някого да санкционираме, трябва да санкционираме Станишев.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: При това, с консултант.

БОЙКО БОРИСОВ: Имат и консултант.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Този консултант е имал ръка върху Министерството на земеделието и храните, което всъщност издава. Това е парадоксалното, че е можело да го издаде техният министър. Те не са дали разрешението.

БОЙКО БОРИСОВ: Същото е и на магистрала „Струма”. Техният участък не е узаконен. Затова се движат с 90 километра. Водим го четирилентов път, а не магистрала. Сега трябва да извадим пари да платим отчуждителните процедури по това, което откриха.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: И Хаинбоаз, и новият път на Попово –  стои като нов път, неизползваем вече две години почти.

БОЙКО БОРИСОВ: Там се опитваме да узаконяваме по някакъв начин.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Опитваме се, но няма парцеларни планове.

БОЙКО БОРИСОВ: Макар че е хубаво да им го напомняте, хубаво е да се напомня често, защото те са нагли, забравят и започват да излизат – и Първанов, и Станишев – да говорят. Напомняйте им ежедневно. Може ли да похарчат стотици милиони, колкото струва магистрала „Тракия” и да не си отчуждят земята? Днес да им отчуждаваме земята!

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Имали са много възможности за трасе, те са избрали най-безумното, в смисъл, най-неподходящото. Освен че е най-скъпа, тя е от най-лошото трасе. Затова има свличания на скални маси и навявания и пътят не е най-доброто трасе.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 20

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приет с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, уважаеми колеги, с промените в Кодекса на труда бяха направени и промени в критериите за представителност на националнопредставителните организации на работодателите и на работниците и служителите. Всъщност с допълнението на тази наредба определяме и реда за установяване наличието за критерии.

След приемането на промените в тази наредба вицепремиерът господин Дянков може да издаде заповед да стартира самата процедура. Има четиримесечен срок, в който работодателските и синдикалните организации трябва да подготвят съответните документи, след това два месеца по отношение на проверка на тези документи и след шест месеца Министерски съвет може да се произнесе.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, в собственост на община Пазарджик, област Пазарджик.

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител министърът на отбраната и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, по искане на община Пазарджик предлагам на вашето внимание решение, с което се отнема от Министерство на отбраната поради отпаднала нужда имоти – публична държавна собственост. Това са пет имоти в град Пазарджик на улица „Царица Йоанна”. Преобразуват се в имоти – частна държавна собственост и безвъзмездно се предоставят на община Пазарджик.

БОЙКО БОРИСОВ: Кои са тези имоти?

АНЮ АНГЕЛОВ: Това е имот, намиращ се на ул. „Царица Йоанна”, с идентификатор 55-1-5.508.575 по кадастралната карта, представляващ незастроен поземлен имот. В имота попада паметник на Двадесет и седми пехотен чепински полк. Другите четири имота се намират на същата улица, но това са отделни парцели с отделни номера. Това се дава с оглед на икономическата обосновка за строителство на нова автогара.

ТОДОР ПОПОВ (кмет на Пазарджик): Уважаеми господин премиер, уважаеми министри, разрешили сме си да поискаме тази територия, ако може да ни бъде предоставена, защото това са, първо, териториите на бившите казарми, да изясним. Те са общо около 180 дка. Разделени са на различни парцели. Искаме само 60 дка от тях, които по нашите разчети ще обезпечат на сто процента, заедно с прилежащите терени, разбира се, които да обслужват такъв голям транспортен център, защото Пазарджик е единственият областен център в България, в който липсва автогара. Тя беше продадена, за съжаление, на частно лице в далечната 1997 или 1998 година, ако не се лъжа, от правителството на господин Костов. Тогава, правителството, в интерес на истината, предлага на община Пазарджик да прехвърли безвъзмездно цялата фирма, тогава наречена „Градски транспорт”, но по незнайни причини общината отказва да приеме прехвърлянето на фирмата, след което министерството я продава на частен инвеститор заедно с всички активи, в това число и територията на бившата автогара. Оттогава досега Пазарджик няма автогара.

В момента ние сме под наем на една прилежаща част на Национална компания „Железопътна инфраструктура” и плащаме ежемесечен наем, за да може да осъществяваме тази важна дейност.  Това е важен въпрос, касаещ не само транспортното обслужване на жителите на общината, а на цялата област, в крайна сметка.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е, което ми искахте, нали? Да ви е честито!

ТОДОР ПОПОВ: Там се намира наистина една от реликвите на територията на този район на града ни – паметника на Двадесет и седми чепински полк. Това е паметник, който е уникален като архитектура, върху който са изписани имената на всички загинали във всички войни от Освобождението до Втората световна война от благодарното население. Той е бил един от емблемите на родолюбивото българско население тук.

БОЙКО БОРИСОВ: Чудесно. То точно ще се впише в една нова среда. Направете го.

Приемаме точка 21. Кметът и областният управител с Министерство на отбраната бързо да оформят документите.

Точка 22

Доклад относно организация на подготовката за въвеждане на работно време с променливи граници.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е промяна, съгласувана с министъра  на труда и социалната политика г-н Младенов, нещо, което е трябвало да стане още през 2003 година, когато е променен Кодексът на труда, а не е станало. Това е една голяма придобивка за държавната администрация, особено за родителите, които по този начин могат да оставят децата си на детска градина или на ясли и след това да ги взимат, също и за хората, които пътуват отдалече и по този начин имат възможност да се съобразяват с трафика. Не е нужна промяна в закони, нужна е промяна в устройствените правилници на всички държавни администрации. Затова го предлагаме на вашето внимание. В десетдневен срок – вече е подготвено с Росен Желязков и другите главни секретари на всички министерства, така че ще стане почти веднага. Честито на всички! По това сме получавали буквално хиляди искания, особено от млади семейства, държавни служители, да им се улесни животът, така че се радвам, че можем да го направим, и то в бърз срок. Очакваме от 1 февруари това да е в действие.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: В Кодекса на труда по трудови правоотношения това съществува, както каза вицепремиерът Дянков. Сега това се прави за държавната администрация чрез гъвкавото работно време ще помогнем действително на младите майки и на хората, които имат нужда от това да има гъвкаво работно време.

БОЙКО БОРИСОВ: И бащите.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: И бащите също, да си гледат децата. Напълно подкрепяме.

БОЙКО БОРИСОВ: И бащите, бащите сме като майките – грижовни, не всички, за съжаление.

Приемаме точка 22.

Точка 24

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми кметове и областни управители, предлагаме на вниманието ви проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пътищата. Това предложение цели няколко основни промени, първата от които е въвеждането на понятието скоростен път, да има дефиниция в закона, да има много ясно обяснение, че това са национални обекти, какво представлява скоростният път. Казано с няколко думи, скоростният път е една потенциална магистрала. Той отговаря изцяло на габаритите и на изискванията за магистрален път, с изключение на това, че скоростният път няма аварийни ленти. Изграждането на един такъв скоростен път всъщност намалява стойността, необходима за една магистрала с около 20-30%, което ще ни позволи там, където имаме по-малък трафик или недостатъчен финансов ресурс, първо, да изградим скоростни пътища и когато има увеличен трафик или достатъчно финансов ресурс, винаги на този скоростен път може да му се добавят аварийните ленти и той да бъде превърнат в магистрала.

Втората част от изменението, която правим и предлагаме да бъде приета, е да забраним поставянето на билбордовете в сервитута на пътищата. Това, което предлагаме, е да се забрани в сервитута на пътя да има поставени билбордове. Билбордове може да има на разстояние минимум осем метра от края, оградата всъщност, сервитута на пътя. Това го правим преди всичко с цел намаляване катастрофите и рисковете на водачите да се разсейват от атрактивни реклами или в случай на катастрофа много често се удрят в стълбовете, на които са закачени въпросните билбордове, засилват ефекта още повече и предизвикват много по-тежки инциденти, за съжаление, и смъртни случаи.

Третата промяна, която предлагаме, е промяната покрай въвеждането на категорията скоростен път. Така ще имаме категория автомагистрала, скоростен път и пътища от първи, втори и трети клас и т.н. Именно затова предлагаме и увеличаване на максималната скорост на части от магистралата до 140 км, вместо досегашните 130, а по скоростните пътища да бъде съответно до 120 км, разбира се, с изключение на тези участъци, които са рискови. В тези участъци ще си има ограничение до 90 км, там, където имаме опасни завои или възможност от заледяване или рискови участъци. Разбира се, няма да бъде тази максимална скорост.

Това са, най-общо, предложенията, които са залегнали в проекта на изменение.

БОЙКО БОРИСОВ: Това са изключително важни две точки. Знаете, че години наред по билбордовете маса народ се избиваха в тях. Така че това е много бърза и правилна мярка, макар и закъсняла.

Що се касае за скоростните пътища, това са четирилентовите пътища. За условията на България те работят прекрасно. Давам ви пример: Варна, Бургас, Созопол, София, Сливница, на много места, където има четири лентов път, работи прекрасно с отклоненията за спиране, а когато, дай, Боже, имаме пари, ще ви изтеглим и останалите ленти. Тази година започваме и две отсечки по Бургас – Слънчев бряг, четирилентов път. Няма да можем да го направим целия, тъй като при Ахелой мостът и съоръженията през тресавището, блатото е много голямо, отчуждителните процедури са тежки, така че да направим две четирилентови отсечки за този сезон, през зимата, дотогава ще приключим с отчуждителните процедури, проектите ги има, на бюрото ми са, така че, за 2013 година за  сезона да имаме и там четирилентов път, защото вече като отведе „Тракия” хората на морето, там ще влязат тези етапи и ще има проблем. Ето, и тук точно да ви кажа защо се наложи да направим тези промени толкова бързо. Когато отивахме да пускаме старта на Лот 1 на Струма, сега действащата магистрала, казвам, в кавички, всъщност е четирилентов път. Защо? Защото не са направени отчуждителните процедури, няма акт 16 и именно затова не може да се даде и 120 километра в час да карат шофьорите., а катаджиите там са изключително стриктни, защото 90 км е по закон и не се отделят от магистралата. Затова сега искаме всичко това да преработим и да можем да узаконим това, което, за съжаление, не е законно.

14:51  27/01/2012