Министърът на енергетиката представя възможности за ограничаване на въглеродните емисии

Министърът на енергетиката представя възможности за ограничаване на въглеродните емисии

Това ще стане на дискусия за финансиране на проекти за устойчива енергия, участие в която ще време и министърът на околната среда и водите Юлиан Попов.

На форума ще се обсъждат и енергийната ефективност на сградния фонд, и условията за енергиен преход.

След приемането на промените в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми източници, на преден план излиза актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК), от който се очаква да постави конкретните цели за намаляване потреблението на енергия и ограничаване на въглеродните емисии. В момента се подготвя и промяна на Закона за енергийната ефективност, с която ще се определи структурата, начина на управление и функциониране на Националния декарбонизационен фонд. Това е основният финансов инструмент, от който се очаква да осигури необходимия ресурс за изпълнението на политиките за пестене на енергия и ограничаване на вредните емисии.

Ще бъдат разгледани националните политики за климатична неутралност, перспективите пред сградното обновяване, концепцията за интелигентни сгради и професионалното управление на сградния фонд.

Конференцията се организира от Министерството на енергетиката и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с подкрепата на Коалиция "Да обновим България".

Източник: БНР


Дата: 30.01.2024