Министър-председателят Бойко Борисов ще посети новоизграждащата се спортна зала в Русе

Министър-председателят Бойко Борисов ще посети новоизграждащата се спортна зала в Русе
РУСЕ (PIA) — —
Министър-председателят Бойко Борисов ще посети днес строителната площадка на новоизграждащата се многофункционална спортна зала в Русе.

Нейната реализация е резултат от публично-частното партньорство „Проект Русе” между Община Русе и частни инвеститори.

Сградата е с разгъната застроена площ от 26 000 кв. м. Тя ще има шест надземни и два подземни етажа. Залите са съобразени със специфичните изисквания на международните федерации, което ще позволи в тях да се провеждат големи състезания. Същевременно е предвидено пространството да се използва не само за спорт, но и за изложби, конференции, театрални постановки, телевизионни предавания и други културни събития. Изгражда се и шоурум, който осигурява възможност за провеждане на самостоятелни изложби и презентации.

00:03  09/06/2011