Магдалена Костова, НСИ: Има региони в страната, в които всеки трети човек е на 65 или повече години

Магдалена Костова, НСИ: Има региони в страната, в които всеки трети човек е на 65 или повече години

Не е изненадващо, че населението намалява, като се имат предвид демографските показатели и фактът че, България е "отдаваща страна" - хората емигрират, коментира Костова.

"Демографските процеси се развиват доста бавно, но не са необратими. При подходящи мерки в областта на социалната помощ, населението, раждаемостта, биха могли да се обърнат."

Данните по годините на преброяване показват, че на територията на България са живели различен брой хора - от 2 милиона през първото преброяване в Княжество България до почти 9 милиона през 1985 г.

Застаряващото население не е характерно само за България, а за всички развити страни в ЕС, но при нас този дял става твърде висок.

"В регионален аспект има региони на страната, в които преброяването показва, че всеки трети човек е на 65 или повече навършени години. Увеличава се тежестта за населението в активна възраст, а няма възпроизводство на трудоспособното население", каза Магдалена Костова.

Раждаемостта у нас е на нивото на средната в ЕС, но смъртността в България е най-високата в Съюза. Имаме най-голям негативен естествен приръст между новородени и починали, като за това е допринесла и пандемията. Другият основен фактор е миграцията - около 347 000 българи са емигрирали за последните 10 години.

"Емигрират предимно млади хора, в трудоспособна възраст и жени във фертилна възраст. Около 40% от намаляването на населението се дължи именно на миграцията. Средната възраст за раждането на първо дете е около 28 години - тя е една от ниските в ЕС, защото този показател все повече се увеличава. Това обаче не е показател, който влияе върху броя на родените деца", обясни Костова

Трудно е да се каже колко са българите в чужбина, това може да стане ясно от преброяванията в другите страни, каза още тя.

"Те са обект на преброяване в държавите в които пребивават. Всички държави почти едновременно павиха преброяване в този период, така че се надявам до две-три години да имаме по-подробна картина къде и в кои държави колко българи живеят".

Източник: БГНЕС