Край на зеления сертификат от днес

Край на зеления сертификат от днес

Възстановява се и присъственото обучение във висшите училища, но по график, като не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, няма да се допуска и смесване на групи.

Лекциите ще се провеждат при 50% заетост на помещенията.

Остава изискването за дезинфекция и носене на защитни маски от студентите и преподавателите.

Източник: БНТ


Дата: 21.03.2022