Контролният син талон към шофьорските книжки отпада от днес

Контролният син талон към шофьорските книжки отпада от днес

В петък измененията бяха обнародвани в "Държавен вестник", а от днес влизат в сила.

Предвид че службата за контрол и отчет на водачите поддържа в автоматизиран вид база данни с информация за нарушенията и броя контролни точки на водачите, този документ се явява абсолютно ненужен и необосновано създава административна тежест върху водачите, се посочва в мотивите към измененията.

Източник: БТА