КНСБ избира ново ръководство

КНСБ избира ново ръководство

Очаква се делегатите на форума да преизберат за още един мандат президента на КНСБ Пламен Димитров, както и да има нови трима вицепрезиденти.

Програмата на синдиката е под мотото "За сигурно бъдеще в зелените и дигитални промени". В нея заплащането на труда и колективното договаряне са очертани като основен приоритет на синдиката.

Заложените в документа цели са през 2027 година средна работна заплата за страната да достигне 3100 лева, а минималната да е 55 процента от нея или 1705 лева. 

Източник: БНР