Избират директор на Националната следствена служба

Избират директор на Националната следствена служба

Според правилата членовете на Прокурорската колегия правят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидата, управленската му компетентност и други критерии. Всеки член на колегията може да изрази становище, а за да има избор са нужни поне осем гласа. 

На 26 септември кандидатурата на Сарафов за втори мандат бе предложена от главния прокурор Иван Гешев и трима членове на Прокурорската колегия - Светлана Бошнакова, Огнян Дамянов и Йордан Стоев.

В мотивите към кандидатурата пише, че Борислав Сарафов притежава безспорни професионални и нравствени качества. А подкрепящите го припомнят, че той има над 26 години стаж в съдебната система. Целият му професионален път е бил в прокуратурата и следствието, където е преминал през всички нива.

Борислав Сарафов започва работа в системата през 1996 г. като следовател в София. През 2001 г. става заместник районен прокурор в Сливница, а след това редови прокурор в окръжната прокуратура. От 2007 г. е във върховната прокуратура, в отдела за противодействие на организираната престъпност.

През 2011 г. Сарафов бе и първият ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Две години по-късно стана заместник главен прокурор, а от 18 декември 2017 г. е и директор на Националната следствена служба (НСлС).

Малко след като бе обявена кандидатурата на Сарафов министърът на правосъдието Крум Зарков призова следователите чрез Общо събрание да посочат също техен кандидат.

В началото на октомври Общото събрание на следователите от НСлС единодушно застана зад Сарафов.

В концепцията си Борислав Сарафов описва постигнатото в работата му като директор на НСлС. Сред акцентите са увеличената натовареност, много добра организация за работа, добро техническо обезпечаване. Ако бъде избран за втори мандат, Сарафов казва, че ще обърне достатъчно внимание на контролно-ревизионната дейност на НСлС по отношение на окръжните следствени отдели.

Източник: БТА