Габриел представя кандидатурата на България за член на Съвета по правата на човека на ООН

Габриел представя кандидатурата на България за член на Съвета по правата на човека на ООН

Страната ни поема ангажимент да подкрепя политиките, свързани с борбата с дискриминацията, включването на ръководни позиции на жени и момичета във всички сфери на живота, защита правата на детето, осигуряване на правото на образование на всяко дете, борбата с дезинформацията, свободата на медиите и защита на журналистите.

Източник: БНР