Фермерите могат да кандидатстват за помощи по схемата за застраховане на продукция

Фермерите могат да кандидатстват за помощи по схемата за застраховане на продукция

От днес фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за застраховане на земеделската продукция.

Бюджетът на тази помощ е 3,5 млн. лв. и от нея могат да се възползват производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и маслодайни култури и тютюн.

В тези браншове ще получат до 65% от стойността на застрахователната премия или до 195 лв. на хектар  От миналата година схемата е разширена и включва и зърнените култури, като подпомагането за тях е до 35% от стойността на премията или до 21 лв. на хектар.

Източник: БНР


Дата: 21.03.2022