Евростат: България е с най-ниските разходи за труд в ЕС

Евростат: България е с най-ниските разходи за труд в ЕС

Средните почасови разходи за труд в Европейския съюз са със значителни разлики между отделните държави-членки, като най-ниските стойности на тези разходи за труд освен в България, са регистрирани в  Румъния (8,5 евро), а сред най-високите, наред с Дания, са също Люксембург (43 евро) и Белгия (малко над 41 евро). В сравнение с 2020-а година почасовите разходи на ниво икономика са се увеличили средно с 1,7 на сто в Съюза и с 1,2 процента в Еврозоната.

Най-голямо увеличение в Еврозоната е регистрирано в Литва – 12,5 на сто, а сред страните извън нея първенец е България с 9,1 на сто увеличение на почасовите разходи за труд, изразени в национална валута. Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и други плащания на работодателите, например социално-осигурителните.

В анализа на Евростат се посочва, че през 2021-а година повечето държави-членки увеличиха валидността на схемите за подпомагане, които бяха въведени през 2020-а година, за да облекчат въздействието на пандемията КОВИД-19 върху предприятията и работещите.

Източник: БНР


Дата: 29.03.2022