Електробуси ще се движат в мрежата на градския транспорт в Пловдив

Електробуси ще се движат в мрежата на градския транспорт в Пловдив

Новото дружеството ще обслужва две линии на градския транспорт с начални и крайни точки – район „Тракия“, кв. „Остромила“, район „Северен“, гара „Филипово“, новата сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, минавайки през централна градска част.

Определен е и теренът, където ще се зареждат електробусите, като депото ще разполага и със соларни панели за пестене на електроенергия.

Необходимите средства за старта на проекта са от порядъка на 20 милиона лева, за които ще се кандидатства по европейски програми, веднага след тяхното отваряне, което се очаква да стане в средата на следващата година.

Източник: БНТ


Дата: 14.09.2021