ЕК не разреши увеличаване на поливните площи у нас

ЕК не разреши увеличаване на поливните площи у нас

Общият бюджет на процедурата е близо 98 млн. лева. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е малко над 29 000 лв., а максималният – малко над 880 000 лв. Финансовата помощ за одобрените проектни предложения е до 50% от общия размер на допустимите разходи.

Целта на тази процедура е земеделието у нас да стане по конкурентно като се подобри ефективността при потреблението на вода за напояване

Допустими кандидати са регистрирани земеделци и признати групи или организации на производители в секторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Етеричномаслени и медицински култури".

Предимство ще имат проекти на кандидати, които до момента не са финансирани по подмярка 4.1, и такива, които са до 40-годишна възраст.

В преговори със службите на Европейската комисия българските власти поискаха пренасочване на средства към бюджета на подмярка 4.1 с цел обявяване на целеви прием и разширяване на напояваните площи.

Брюксел обаче не даде разрешение за това и препоръча, че допустими са инвестиции в съществуващи напоителни инсталации или в елемент от напоителната инфраструктура само в рамките на напояваните площи. И че няма да бъдат допустими инвестиции, водещи до увеличение на напояваната площ.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 16 юли.

Източник: БНР