Дългови книжа за 300 млн. лева ще бъдат предложени на вътрешния пазар

Дългови книжа за 300 млн. лева ще бъдат предложени на вътрешния пазар

Дългови книжа за 300 милиона лева ще бъдат предложени на вътрешния пазар, става ясно от публикация за аукциона на Българската народна банка.

Те са със срочност 10 години и шест месеца, като това ще бъде първата емисия в мандата на новия финансов министър Валери Белчев.

Досега страната ни е изтеглила един милиард лева нов дълг  за годината при ограничение от четири милиарда и 500 милиона лева.

Дълговите емисии са само за вътрешния пазар, като за разлика от тези с петгодишната срочност, емисията от книжа за десет години и половина веднаж бе отхвърлена от финансовото министерство заради неизгодни условия.

Това се случва в мандата на Кирил Ананиев като финансов министър, след което държавата дълго бе пасивна на дълговия пазар. В края на мандата на Асен Василев обаче бе поет 200 милиона лева нов дълг с емисия от петгодишни облигации, чиято доходност бе отрицателна, макар и не най-изгодната възможна постигната за държавата през годината.


Дата: 20.09.2021