Депутатите изслушват шефа на НСИ за приемането на еврото и eврозоната

Депутатите изслушват шефа на НСИ за приемането на еврото и eврозоната

Изслушването на Атанас Атанасов ще се проведе по предложение на депутати от "Възраждане". Атанасов ще представи статистическите показатели, имащи отношение към действията на кабинета за приемане на еврото и влизането в Еврозоната. 

Депутатите ще обсъдят на първо четене и два проекта за изменение на Наказателния кодекс. Част от промените в предложения от Министерски съвет са свързани с увеличаване на минималните и максималните наказания за сексуални престъпления и злоупотреби с деца. Създава се нов състав на престъпление за сексуални посегателства, когато е била използвана принуда, сила  или заплашване с цел склоняване на дете. За настъпили значителни вредни последици за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия, наказанието ще е затвор от 5 до 12 години. 

Вторият проект е внесен от "Възраждане". С измененията в него наказанията за бракониерство се изравняват с тези за незаконен дърводобив. За незаконен улов на едър дивеч наказанието се увеличава на затвор до 1 година, а глобата, която сега е от 100 до 300 лева, вече да е от 10 хил. до 50 хил. лв. За дребен дивеч – пробация до 6 месеца и глоба от 5 до 10 хил. лв.

В програмата за днес е включено и приемането на Национална стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.

Източник: БНР
Дата: 27.03.2024