Делегация на Европейския парламент ще посети България

Делегация на Европейския парламент ще посети България

Членовете на Комисията по граждански свободи ще посетят Словакия и България, за да оценят спазването на върховенството на закона, като част от текущото наблюдение на ситуацията в целия Европейски съюз. България: свобода на медиите и борба с корупцията.

По време на първото си посещение в България членовете на комисията по граждански свободи ще се срещнат с различни организации на гражданското общество, журналисти, както и с висши държавни и правителствени служители, включително с президента, омбудсмана и главния прокурор.

Очаква се членовете на ЕП да повдигнат пред тях въпроси, свързани с върховенството на закона, включително свободата на медиите и борбата с корупцията.

Източник: БНТ


Дата: 20.09.2021