Декларация в подкрепа на Мирослав Ризински от група български общественици

Декларация в подкрепа на Мирослав Ризински от група български общественици
СОФИЯ (PIA) — —

В редакцията ни се получи Декларация на инициативен комитет в защита на българския гражданин Мирослав Ризински. Група изявени български общественици, дейци на науката, културата и бизнеса, призовават Президента Георги Първанов, министър-редседателя Бойко Борисов, председателя на Народното събрание Цецка Цачева и министъра на външните работи Николай Младенов, за силна и категорична държавна и дипломатическа защита на българския гражданин Мирослав Ризински, излежаващ несправедлива, политически мотивирана присъда по скалъпено обвинение в Република Македония.Ето и пълният текст на Декларацията:

“Уважаеми господа,

Решително протестираме за драстично нарушените човешки права на българския гражданин г-н Мирослав Ризински от страна на македонските институции. Г-н Ризински е един от ръководителите на Българския културен клуб – Скопие (БККС), работещ усилено за съхранение на българското културно-историческо наследство и популяризиране на българската култура в Република Македония. За активната си народополезна дейност г-н Ризински беше неотдавна удостоен с български oрден по повод 100-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание, както и с юбилейна старопрестолна грамота по повод 100-годишнината от независимостта на българската държава.

Тормозът над г-н Ризински от македонските власти е един от най-емблематичните случаи на нарушени човешките права и унижено дос-тойнство на българите в Република Македония. Мирослав Ризински беше злобно малтретиран и сериозно пострада когато през януари 2007 г. умело направлявани хулигани нападнаха с тояги и камъни участниците в панихида за Мара Бунева. Поради българското самосъзнание и значи-мата родолюбива дейност на г-н Ризински, още през септември същата година му е организирана крайно злонамерена полицейска постановка, след което е осъден на лишаване от свобода в резултат на недоказано обвинение, несправедлив и крайно непрозрачен съдебен процес с мно-гобройни процедурни нарушения, полицейски произвол, двойни стандарти, демонстративна пристрастност, политически натиск и очевиден конфликт на интереси от страна на представители на македонските институции. Фрапантен е фактът, че след директна политическа намеса и подмяна на неудобни съдии, лично съпругата на македонския министър на право-съдието осъжда г-н Ризински на втора инстанция.

В продължение на 6 месеца македонското Министерство на правосъдието тенденциозно протака трансфера на г-н Ризински в Република България, поради което той вече изтърпя ефективно над половината от тригодишната си присъда. Така македонските институции арогантно нарушават Конвенцията за трансфер на осъдени лица на Съвета на Европа, въпреки че като страна по Конвенцията имат международно-правен ангажимент за стриктното й спазване. Абсурдните доводи за протакане, бездушието, злонамереността и антихуманното отношение от страна на властите в Скопие минава всякакви граници на търпение.

Многочислените аналогични случаи са категорично доказателство за целенасочената репресивна политика срещу гражданите на Република Македония с българско самосъзнание и гражданство. Скрити зад предтекста за “независима” съдебна система, македонските власти не демон-стрират никакво желание да зачитат човешките права на българите в страната, нито показват добронамереност към Република България. Скопие подлага на неприкрит политически тормоз наши сънародници, които трябва да бъдат ефикасно защитени от българската държава също с политически методи и средства.

Съгласно Конституцията, всеки български гражданин, където и да се намира, е под закрилата на Република България и не може с лека ръка да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване. Външната политика на Република България цели да осигури благоденствие и основните права и свободи на българските граждани както в България, така и по света. Нашите граждани имат право на ефикасна държавна защита срещу посегателство върху тяхната чест, достойнство и добро име.

Ето защо Ви призоваваме да предприемете решителни дей-ствия и категорични стъпки за да се осигури необходимата държавна и дипломатическа защита на г-н Ризински. За защита на българите, които са преследвани заради техните убеждения и лежат невинни по скопските затвори, несъмнено бихте имали подкрепата на цялата родолюбива българска общественост.”

ПОДПИСАЛИ:
Инициативен комитет „Справедливост за Мирослав Ризински”

Независима гражданска инициатива „Братя българи, ние сме со вас”

ПЛАМЕН ПАВЛОВ
Историк, председател на Държавната агенция за българите в чужбина (1998-2002 г.)

АЛЕКСАНДЪР ГРЕБЕНАРОВ
Българска академия на науките, Македонски научен институт

ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Българска академия на науките, председател на Атлантическия клуб в България

ИВАН НИКОЛОВ
Директор на списание „България-Македония”

БОЙКО ВАСИЛЕВ
Журналист в БНТ, водещ на „Панорама”

ЕВГЕНИЙ ЕКОВ
Журналист, посланик на България в Молдова (2001-2005 г.)

РАЙНА МАНДЖУКОВА
Журналист, председател на Държавната агенция за българите в чужбина (2009-2010 г.)

ТАНЯ МАНГАЛАКОВА
Журналист, експерт по Балканите

БЛАГОЙ КЛИМОВ
Доктор по политология, експерт в Европейския парламент (2008-2009 г.)

ЛАБРО КОРОЛОВ
Председател на МПО „Македония – Швейцария на Балканите”, Торонто, Канада

МАРИЯ РАДКОВА
Архитект

ДАНИЕЛ ПАНЧЕВ
Председател на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество

ТАСЯ ТАСОВА
Представител на българската общност в Сидни, Австралия

ИЛИЯ БАЗЛЯНКОВ
Технически директор, REGIA.BG

РОСЕН ДИМОВ
Специалист по европейско и международно право, експерт в Европейската комисия (2008-2010 г.), член на Международния секретариат на Световната антикорупционна мрежа при Световната банка

ВЛАДИМИР КАЛОЯНОВ
Историк, писател

ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
Художник, председател на културно-просветно дружество „Огнище” за връзки с българите в Албания и Косово

ПЕТЪР СТАМАТОВ
Редактор на интернет портал www.eurochicago.com, Чикаго, САЩ