Честваме 137 години от Съединението на България

Честваме 137 години от Съединението на България

След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия. Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи.

През 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет, който се заема със задачата да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. На 6 септември 1885 г. около 300 четници от Голямо Конаре тръгват към Пловдив, където е арестуван областният управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич.

Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно княз Александър Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта.

Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Източник: БНТ