България е единствената страна на Балканския полуостров, в която вносът на доматите надвишава този на бананите, смята експерт

България е единствената страна на Балканския полуостров, в която вносът на доматите надвишава този на бананите, смята експерт

Днес България е единствената страна на Балканския полуостров, в която вносът на доматите надвишава този на бананите. Това е един от изводите от анализ "Външната търговия на България 2018 - 2022 г." на експерта на Българската стопанска камара Борислав Георгиев, публикуван на интернет страницата на камарата.

България е пълноценен и пълноправен член на ЕС, като през последните пет години има относително по-малък отрицателен баланс по Глава 27 на Митническата тарифа - енергоресурсите, отбелязва авторът в анализа си. Удвояването на дефицита по тази глава според него означава, че икономиката понася значителен удар. Ударът за България е по-малък от този за ЕС, но ако имахме работещ ПАВЕЦ "Чаира" (която в предишни години е предлагала на пазара повече от 400 GWh електроенергия), още по-лесно щяхме да понесем енергокризата, коментира Георгиев.

Съотношението (Износ + Внос) към БВП показва силната отвореност на икономиката ни, изтъква експертът и посочва, че географията на българския стокообмен показва удвоен дефицит за 2022 г. с Руската федерация, Китай и Турция. Износът на България за Северна Македония за четири от петте години е по-голям от този за Руската федерация.

Борислав Георгиев има 45 години практически и административен национален и международен опит във външната търговия, започвайки като експерт и достигайки до зам.-министър на външноикономическото сътрудничество. Практически опит в българските работодателски организации БСК, БТПП и други. Практически опит в износа на българска промишлена продукция за периода 2005 - 2017 г. Активно участие за членство на България в Световната търговска организация - Женева - 1996 г., членство във Васенарската договореност - 1996, започването на преговорите за членство в ЕС. Активно участие в улесняването на търговията в рамките на UN/ CEFACT - Женева, създаването на Национална експортна стратегия в рамките на МТЦ/ УНКТАД/ СТО - Женева и др.

Източник: БТА


Дата: 30.05.2023