БТПП поиска да се подобри насърчаването на български МСП в международни бизнес изложения

БТПП поиска да се подобри насърчаването на български МСП в международни бизнес изложения

СОФИЯ —  14 август (PIA) — —

Как да се подобри управлението и насърчаването на участия на български МСП в международни специализирани изложения, този въпрос бе разискван по инициатива на Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия(ИАНМСП) с участието на национално представителните работодателски организации, – съобщиха от БТПП.

Не бива с парите на данъкоплатците една държавна структура да организира участията на български фирми в панаири, изложби и бизнесделегации. Това е школски пример за нелоялна конкуренция в една пазарна икономика към фирми и неправителствени организации, които предоставят това като услуга и в предмета им на дейност – подчерта председателят на БТПП Цветан Симеонов. Нека това да е работа на хората, които са се специализирали в организацията на бизнессрещи и делегации, а държавните структури да изпълняват своята същинска надзорна функция – за това как се разходват парите на данъкоплатците. Председателят на БТПП представи предложения на бизнеса за по-добро структуриране на информацията и правилното менажиране на Експортния портал на ИАНМСП. Информацията и процедурите в него трябва по-често да се актуализират при по-добра прозрачност.

11:13  14/08/2012
Кандидатите МСП за финансиране на участията в международни панаири, изложения и бизнесделегации трябва да бъдат информирани година, а по възможност и по-рано, за да могат да планират своите участия и то със стоки и продукти, които представят българската икономика. Според БТПП ролята на браншовите организации в този процес и нуждата той да стане по-прозрачен, ще позволи резултатите от международните участия за малките и средните предприятия да се получават в рамките на по-кратки срокове. От 50 годишния опит на Палатата имаме очакването и МИЕТ да подпомага отпечатването и разпространението на специализирана икономическа информация, с което да се работи за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия и за насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух.
Изпълнителният директор на ИАНМСП Марияна Велкова информира, че има направено предложение за удължаване с 10 месеца на Програмата за организиране на участия в международни специализирани изложения. В рамките на този проект се подпомага участието на МСП в 46 панаира и изложения в рамките на плановия период до 2013 година. Договорен бе по-активен обмен на информация между Изпълнителната Агенция и неправителствения сектор за постигане на по-добри резултати от участията на МСП в международни панаири, изложения и бизнесделегации.