БНБ: Ръст на печалбите на банките с 394 млн. лв. до 1 млрд. лв. през първите четири месеца на 2023 г.

БНБ: Ръст на печалбите на банките с 394 млн. лв. до 1 млрд. лв. през първите четири месеца на 2023 г.

В същото време активите на банковата система намаляват през периода януари - април 2023 г. със 713 млн. лв. (с 0,4%) до 159,9 млрд. лв. спрямо същия четиримесечен период година по-рано, за което значителен принос имат операциите по вливането на "Кей Би Си Банк България" ЕАД в "Обединена българска банка" АД, посочват от БНБ.

Ликвидното покритие към края на април пък възлиза на 262,6% спрямо 239,2% първите три месеца на годината, докато ликвидният буфер е в размер на 45,3 млрд. лв. (при 49,1% в края на март), а нетните изходящи ликвидни потоци възлиза на 17,2 млрд. лв. (при 20,6% в края на първото тримесечие).

Кредитите за домакинствата се повишават към 30-и април с 392 млн. лв. (с 1,1%), за нефинансови предприятия – с 222 млн. лв. (с 0,5%), за други финансови предприятия – със 161 млн. лв. (с 2,3%) и за сектор държавно управление – с 25 млн. лв. (2,8%).

Общите брутни кредити и аванси през април се увеличават с 4,9 млрд. лв. (с 4,8%) до 106,5 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 4,1 млрд. лв. (скок с 31,1%) до 17,2 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл – с 801 млн. лв. (повишение с 0,9%) до 89,2 млрд. лв.

Депозитите в банковата система пък намаляват в края на април със 790 млн. лева (с 0,6%) до 136,7 млрд. лв. спрямо края на март 2023 г., въпреки че депозитите на домакинствата нарастват с 904 млн. лв. (с 1,25), докато депозитите на нефинансовите предприятия намаляват с 577 млн. лв. (с 1,3%), на други финансови предприятия - с 507 млн. лева (или с 10,7%), на кредитните институции - с 497 млн. лв. (понижение с 5,5%) и на сектор държавно управление - понижение със 112 млн. лв. (с 2,5%).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на април възлиза на 17,7 млрд. лв. и спрямо края на март 2023 г. се увеличава с 253 млн. лв. (повишение с 1,5%), като за това нарастване влияние оказва динамиката на печалбата за периода, показват данните на БНБ.

В края на март 2023 г. регулаторният капитал на банковата система е 16,5 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 77,4 млрд. лв.

Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 31-ви март 2023 г. е 21,27%, на капитала от първи ред – 20,33%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 19,84%.

Същевременно отношението на ливъридж (при напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 31 март 2023 г., е 9.5%, което е далеч над регулаторното изискване за минимум 3,0%.

Източник: БНР