Близо 7200 души са се вписали в регистъра на хазартно уязвимите

Близо 7200 души са се вписали в регистъра на хазартно уязвимите

След двегодишно прекъсване, на 12 декември 2022 г. НАП поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен. Достъп до него имат ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на НАП и хазартните оператори.

За да спазят изискването да не допускат лица, вписани в регистъра, организаторите на хазартни игри заявяват връзка към него през електронна услуга.

Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде Искане за вписване в регистъра. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или по имейл: nap@nra.bg,

Повече информация за възможностите за вписване може да получите на сайта на приходната агенция, в YouTube канала на НАП или от на тел: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801.

Източник: БНР


Дата: 26.04.2023