Благотворителна кампания "Подари време", насочена към възрастните и самотни хора

Благотворителна кампания "Подари време", насочена към възрастните и самотни хора

Целта на кампанията е не само материалната помощ  за тези, които  имат нужда,  а  потребността да  разчупим самотата на хората, да чуем тяхната болка и надежда, каза митрополит Серафим, който  поставя началото на инициативата: 

"Трябва да насочим внимание към много хора, които живеят сами по домовете си, и то във възраст, в която това не е подобаващо. Със сигурност те имат необходимост от общуване, от внимание, от подпомагане, от приятелство, от грижи, особено тези хора, които вече са останали сами, нямат до себе си близките си, децата си, приятелите си".

Това е поколението, на което дължим  всичко,  и отплатата ни никога няма да е достатъчна, допълни митрополит Серафим:

"Това е поколението, което успя да възпита на ценности, на добродетели. Поколение, което в голяма степен раздаде себе си за народа ни и за отечеството ни".

Редица държавни институции и общественици заявиха  желание да бъдат част от кампанията. Служителите от Областна администрация Благоевград  в продължение на две седмици ще посещават възрастните хора от дома „ Света Петка“, като днес  заедно с тях ще  украсят  и Коледната елха. 

Източник: БНР