БХК представя годишния си доклад за състоянието на правата на човека у нас

БХК представя годишния си доклад за състоянието на правата на човека у нас

За поредна година акцент в доклада на най-голямата неправителствена организация за защита правата на човека в България са правата на бежанците, както и полицейското насилие. От 1993-та година БХК наблюдава, следи и документира нарушенията на човешките права в страната и ежегодно публикува доклад с обобщение на резултатите.

Представянето на най-новите проучвания на организацията за изминалата година ще се състои в сградата на Дома на Европа от 10 часа.

Източник: БНР


Дата: 16.05.2023